สรุปหนังสือริเน็น Rinen

สรุปหนังสือริเน็น (Rinen) : สร้างธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

มาดูกันว่าทำไม 'ริเน็น' ปรัชญาการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นทำให้บริษัทเติบโตได้อย่ายั่งยืน จนญี่ปุ่นมีบริษัทอายุมากกว่า 100 ปีมากที่สุดในโลก