สรุปหนังสือ The Little Book of Hygge - ฮุกกะ ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก

สรุปหนังสือ The Little Book of Hygge : ฮุกกะ ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก

เดนมาร์ก ดินแดนที่ปกคลุมด้วยความมืดและหนาวได้รับยกย่องว่าเป็น 'มหาอำนาจแห่งความสุข' มารู้จักกับ 'ฮุกกะ' ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบฉบับชาวเดนิชกัน