สรุปหนังสือ Don't Sweat the Small Stuff

สรุปหนังสือ Don’t Sweat the Small Stuff : เชื่อเถอะ! อย่าเยอะเกิน

“อย่าเสียเวลากับเรื่องเล็กๆ และทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องเล็ก” เมื่อคุณใช้ชีวิตตามแนวคิดนี้ คุณจะสร้างตัวคุณที่สุขสงบและน่ารักใคร่มากกว่าเดิมขึ้นมา