สรุปหนังสือ Into The Magic Shop : กลเสกทุกอย่างให้เป็นจริง

ร้านเวทมนตร์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กชายยากไร้ให้กลายเป็นนายแพทย์ที่ชุมชนรัก หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจเพลง Magic Shop ของวง BTS 🪄