สรุปหนังสือ Everybody Lies

สรุปหนังสือ Everybody Lies : Big Data ดัดจริต

Big Data ดัดจริต หนังสือที่เปลือยตัวตนของมนุษย์ผ่านข้อมูลบนโลกออนไลน์และคำค้นหาบน Google เล่างานวิจัยทาง Data Science อย่างสนุกและเข้าใจง่าย