สรุปหนังสือ คู่มือเพิ่มความสุขจากชั้นเรียนฮาร์วาร์ด (Even Happier)

สรุปหนังสือคู่มือเพิ่มความสุขจากชั้นเรียนฮาร์วาร์ด : 52 แบบฝึกหัดสร้างความสุขในทุกๆ วัน

จากชั้นเรียน 'วิชาความสุข' ของม.ฮาร์วาร์ด 52 แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นในทุกๆ วัน เติมพลังให้แม้ในวันที่เหนื่อยล้าและท้อแท้มากที่สุด