รีวิว Encanto (2021) : 6 บทเรียนชีวิตจากครอบครัวมาดรีกัล

นอกจากจะมีเพลงสนุกๆ เพราะติดหู Encanto (2021) ยังให้ข้อคิดชีวิตดีๆ ทั้งเรื่องครอบครัวและการเป็นคนธรรมดาท่ามกลางคนพิเศษ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง