ตะลุยเมืองโคนันที่ญี่ปุ่น ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ตามหาความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ 'เมืองโคนัน' ประเทศญี่ปุ่น ทุกอย่างเป็นโคนันตั้งแต่ตึกอาคาร สถานีรถไฟ สะพานลอย ยันฝาท่อระบายน้ำ!