สรุปหนังสือ You are a badass อยากทำก็ทำ อย่าให้คำพูดของคนฆ่าคุณ

สรุปหนังสือ You Are a Badass อยากทำก็ทำ! อย่าให้คำพูดคนฆ่าคุณ

หากคุณอยู่ช่วงระหว่างกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเอง หนังสือ You Are a Badass หรือ อยากทำก็ทำ! อย่าให้คำพูดคนฆ่าคุณ เป็นแรงผลักดันที่ดีทีเดียว