สรุปหนังสือ I decided to live as myself

สรุปหนังสือ I Decided to Live as Myself : ใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงอย่างมีความหมาย

To-do list เพื่อการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่อย่างมีความหมายและมีความสุขในโลกแห่งความจริงอันแสนเย็นชา #จองกุกอ่าน #บังทันอ่าน