สรุปหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น

สรุปหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น : ออกแบบนิสัยให้เป็นคนที่ต้องการ

หนังสือที่ช่วยให้คุณออกแบบนิสัยกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในชีวิตประจำวันที่จะสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ได้