สรุปหนังสือ Super Productive

สรุปหนังสือ Super Productive : ปลุกไฟขยัน ใช้ชีวิตให้เต็มประสิทธิภาพ

มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ชีวิตจากหนังสือ Super Productive ที่อ่านแล้วจะปลุกไฟจนต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองทันที