สรุปหนังสือภาษาจักรวาล

สรุปหนังสือภาษาจักรวาล : ความสนุกและงดงามของโลกคณิตศาสตร์

ทำไมเราต้องเรียนแคลคูลัส ทำไมนักคณิตศาสตร์หลงใหลในค่าพาย (π) ทำไมคณิตศาสตร์ถึงเป็นภาษาของจักรวาล พบความสนุกและงดงามของโลกคณิตได้ที่เล่มนี้