สรุปหนังสือ The French Revolution การปฏิวัติฝรั่งเศส

สรุปหนังสือ The French Revolution : เรียนรู้จากปฏิวัติฝรั่งเศส 1789

พระนางมารี อังตัวเน็ตต์ ไม่ได้พูดว่า "ก็ให้พวกเขากินเค้กสิ", การปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว, เบื้องหลังชัยชนะของคณะปฏิวัติมีกองศพนับแสน พบกับข้อเท็จจริงของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1789 ที่เราเผลอมองข้ามไป