สรุปหนังสือพลังภายในคำพูด

สรุปหนังสือพลังภายในคำพูด : ศาสตร์แห่งการเลือกใช้ถ้อยคำให้มีพลัง

"หากอยากพูดถ้อยคำล้ำลึก คุณต้องเป็นคนล้ำลึก" พลังภายในคำพูดจะช่วยขัดเกลาคำพูดจากภายในความคิด ให้เราเลือกใช้ถ้อยคำที่มีพลังและสร้างความประทับใจ