สรุปหนังสือบทเรียนชีวิตจาก แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Life Lessons Harry Potter Taught Me)

สรุปหนังสือบทเรียนชีวิตจาก แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Life Lessons Harry Potter Taught Me)

ได้เวลากลับไปเยี่ยมฮอกวอตส์อีกครั้ง! มาค้นพบบทเรียนชีวิตที่ซ่อนไว้ในเวทมนตร์ ทั้งมิตรภาพ ครอบครัว ความกล้าหาญและความรัก ผ่านหนังสือเล่มนี้เลย