สรุปหนังสือ ถึงฉันจะโดดเดี่ยว แต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดี

สรุปหนังสือถึงฉันจะโดดเดี่ยว แต่ฉันก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดี : คนเหงาที่กลัวความสัมพันธ์

เรื่องราวสำหรับคนเหงาที่กลัวการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ถ่ายทอดผ่านเม่นแคระผู้โดดเดี่ยวและเข้าสังคมไม่เก่งที่อยากจะเชิญเพื่อนสัตว์มาเยี่ยมบ้าน