สรุปหนังสือศิลปะแห่งการช่างแม่ง

สรุปหนังสือชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง : คิดมากน้อยลงหน่อย กล้าใช้ชีวิตมากขึ้น

หนังสือที่จะดึงสติให้พวกเรา ‘คิดมาก’น้อยลงหน่อย ‘ช่างแม่ง’ให้มากขึ้น และ ‘กล้าใช้ชีวิต’ในแบบที่ต้องการมากขึ้น มีแต่คำพูดแทงใจดำที่ตรงประเด็น