สรุปหนังสือ สิ่งมหัศจรรย์เมื่อฉันลองตื่นก่อนโลก

สรุปหนังสือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลก : แรงบันดาลใจจากทนายยูทูบเบอร์ของเกาหลีใต้

ไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเป็นอิสระได้เท่าตอนเช้ามืด เรื่องราวของทนายยูทูบเบอร์ที่เปลี่ยนชีวิตด้วยการตื่นแต่เช้ามืดทุกวัน จนสร้างโอกาสและเป็นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้าน