สรุปหนังสือ I AM BTS

สรุปหนังสือ I AM BTS : อัตชีวประวัติของวีรบุรุษผู้เปลี่ยนโลกผ่านเสียงเพลง

คอมมิกชีวประวัติของ BTS วีรบุรุษผู้เปลี่ยนโลกผ่านเสียงเพลง เรื่องราวการเดินทางตั้งแต่ก่อนเดบิวต์จนกลายเป็นวงระดับโลก